Vihdin Salisudet - VSS

Yleistä

Vihdin Salisudet ry on rekisteröitynyt yhdistys ja Suomen Salibandyliitto ry:n jäsenyhdistys.

Seuran toiminta alkoi vuonna 1992, mutta varsinainen perustava kokous pidettiin vuonna 1994. Alkuvaiheessa toiminta kattoi yhden joukkueen ja noin 25 jäsentä. Kaudella 2015-2016 joukkueita on 15 ja jäseniä noin 500.

Vuosikokous

Suurinta päätäntävaltaa Vihdin Salisudet ry:ssä käyttää sen jäsenistö kerran vuodessa järjestettävässä vuosikokouksessa, jossa äänivaltaisia ovat kaikki yli 15-vuotiaat jäsenmaksunsa maksaneet seuran jäsenet.

Vuosikokous järjestetään kesäkuussa. Kokouskutsu käsiteltävine aiheineen ja esityksineen esitetään vuosittain toukokuussa kaikille jäsenille.

Vuosikokouksessa mm. valitaan yhdistyksen hallitus, hyväksytään toimintakertomus ja edellisen tilijakson tilinpäätös sekä tulevan tilijakson toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tilikausi on normaalia pelikautta mukaileva 1.5.
-30.4. eikä kalenterivuosi.

Vuosikokous päättää myös seuran vuosittaisen jäsenmaksun, jolla katetaan mm. hallinnon ja valmentajakoulutusten kuluja.

Näiden ns. lakisääteisten asioiden lisäksi vuosikokouksessa päätetään mm. tulevan kauden harjoitusvuorot, peliasusopimukset sekä muita isompia asioita, joiden päättämiseen halutaan koko jäsenistön mielipide. 

Hallitus

Yhdistyksen hallitus kokoontuu 3-4 kertaa kaudessa käsittelemään kulloinkin ajankohtaisia asioita.

Kauden alussa kokoukseen osallistuvat yleensä myös kaikki joukkueenjohtajat. Tällöin pääpainona on varmistaa, että kaikkien joukkueiden asiat ovat kunnossa ennen varsinaisen pelikauden alkamista.

Kevään viimeisessä kokouksessa tarkastellaan kauden sujumista sekä valmistellaan vuosikokousta.

Seuran nimenkirjoittajina toimivat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Rahastonhoitaja hoitaa seuran ja joukkueiden tilit.

Pelikausi

Salibandyn pelikausi kestää elokuusta toukokuuhun. Kauden alkamis- ja päättymisajankohdat vaihtelevat joukkueittain.

Sisähallien vakiovuorot alkavat yleensä elokuussa koulujen alkamisen aikoihin. Osa joukkueista harjoittelee myös kesällä.

Salibandyliiton ottelut ja turnaukset alkavat syyskuun lopulla tai lokakuun alussa.

Harjoitus- ja turnauspaikat

Vihdin Salisudet harjoittelevat tällä hetkellä kuudessa hallissa: Nummelanharjun liikuntahallissa Nummelassa, Pappilanpellon koulun ja Vihdin yhteiskoulun liikuntasaleissa Vihdin kirkonkylällä sekä Ojakkalan koululla, Hanko-Hyvinkää -tien varrella Nummelan ja Ojakkalan välillä sijaitsevalla Liikuntasammon Tennishallilla sekä Solvallan Urheiluopistolla.

Salibandyliiton turnauksia pelataan eri puolilla Uuttamaata. Myös omia osaturnauksia järjestetään, mutta toistaiseksi niitä on ollut melko vähän heikon salitilanteen vuoksi. Seuran toiveissa olisikin uuden salibandykäyttöön soveltuvan hallin saaminen Vihtiin.

Joukkuekohtaiset turnausajankohdat löytyvät joukkueiden sivuilta. Lisätietoja voi tiedustella joukkueenjohtajilta.
 

Varusteet

Ajankohtaista varustetietoa saa joukkueenjohtajilta.

Yleensä varusteet ovat seuraavat:
- Omat varusteet: harjoitusasu (shortsit ja paita), salibandymaila, sisäpelikengät, lämmittelyasu, pelisukat ja suojalasit

- Joukkueen lainaamat varusteet: peliasu (pelipaita ja -shortsit sekä harjoitusliivi), pelipallot ja ensiapuvarusteet


Joukkueiden tarvikkeet
Seuralla on osassa harjoitushalleista lukolliset kaapit, joissa säilytetään joukkueiden yhteiskäyttöön tarkoitettuja varusteita. Kaappien sisältöä täydennetään tarpeen mukaan.

Halutessaan joukkueet voivat hankkia myös omaan käyttöönsä tarkoitettuja varusteita, kuten palloja, sekuntikelloja, kartioita, peliliivejä tai ensiapulaukun. Palloja ja EA-tarvikkeita lukuun ottamatta näiden hankintojen kustannukset maksaa joukkue itse.


Maksut

Jokainen joukkue laatii oman kausibudjettinsa, jonka mukaan pelaajien kausimaksut määräytyvät. Kausimaksun suuruuteen vaikuttavat mm. harjoitusvuorojen ja turnausotteluiden määrä sekä liiton sarjojen osanottomaksut. Lisäkuluja voi mahdollisesti tulla esim. uusista peliasuista.

Kuluja voi pienentää esim. talkoilla tai myymällä mainospaikkoja peliasuihin ja/tai seuran verkkosivuille.

Lisenssi

Jokaisella pelaajalla on oltava voimassa oleva pelaajalisenssi heti kauden alussa (1.8.). Jokainen hankkii lisenssinsä itse suoraan Suomen Salibandyliiton sivuilta

Joukkueenjohtajilta saa tarvittaessa apua ja ohjeita lisenssin lunastamiseen.

Junioreiden vanhemmille ja valmennuksesta kiinnostuneille

Vihdin Salisudet ry pyrkii tarjoamaan resurssiensa mukaan pelipaikan kaikille lajista kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Valitettavasti tällä hetkellä osa ryhmistä on täynnä, ja aivan kaikkiin ikäryhmiin ei ole ryhmää tarjolla.

Valmentajamme ja joukkueenjohtajamme toimivat vapaaehtoispohjalta. Valmentajia ei koskaan ole liikaa - niinpä seura tukee kaikkia vanhempia, isosiskoja ja -veljiä tai muita ryhmien vetämisestä kiinnostuneita mm. kustantamalla Salibandyliiton järjestämiä koulutuksia sekä opastamalla alkuun ryhmän kanssa toimimisessa.

Mikäli olette kiinnostuneita valmennustoiminnasta, ottakaa rohkeasti yhteyttä vaikkapa oman lapsenne joukkueenjohtajaan tai seuran hallituksen jäseniin.